Your SEO optimized title page contents
 • Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego www.makadamia-drogeria.pl

 

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy o nazwie „Makadamia Drogeria z Naturą” działa pod adresem internetowym www.Makadamia-Drogeria.pl i został założony przez firmę „Makadamia Drogeria z Naturą”. Szczegółowe dane i kontakt firmy:

 1. Nazwa firmy: Makadamia Drogeria z Naturą Magdalena Klich

 2. Imię i Nazwisko: Magdalena Klich

 3. Adres firmy: ul. Kocjana 10, 32-300 Olkusz

 4. Regon: 364098913

 5. NIP: 637 206 90 43

 6. Konto bankowe ING: 02 1050 1618 1000 0090 6238 2578

 7. Telefon komórkowy: 512 481 603

 8. Adres e-mail: makadamia.drogeria@gmail.com

 

2.Definicje:

 1. SKLEP – prowadzony przez „”Makadamia Drogeria z Naturą”  działający pod adresem internetowym www.Makadamia-Drogeria.pl , sprzedający towary za pośrednictwem internetu. 

 2. Czas realizacji zamówienia - Czas od daty potwierdzenia zamówienia Klienta przez Sklep do przekazania towaru przewoźnikowi realizującemu wybrana przez Klienta formę dostawy. Czas realizacji wydłuża się w przypadku wybrania przez klienta produktów z dostępnosci do 3 lub 5 dni o podaną ilość dni

 3. KLIENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.

 4. KONTO KLIENTA - baza Sklepu zawierająca dane Klienta służące realizacji składanych zamówień.

 5. PRZELEW tradycyjny – płatność dokonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne oraz na poczcie, elektroniczny-płatność dokonywana przez Klienta z konta bankowego on-line za pośrednictwem systemów płatności on-line.
  Konto Bankowe ING: 02 1050 1618 1000 0090 6238 2578

         6. DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Zamawianie towaru
 

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internetowej lub w siedzibie firmy.
   

 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową  www.makadamia-drogeria.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze, a także bezpośrednio w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu (telefonicznym lub e-mailowym) godziny odbioru zamówienia. 

 3. Do dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Aby założyć konto Klienta należy uruchomić stronę internetową Sklepu w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.

 5. Płatność można dokonać przy użyciu:

                   a) Serwisu Sky-Pay bezpieczne zakupy online, którym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i Dostawa” oraz na stronie internetowej  https://sky-shop.pl/skypay

                   b) Serwisu PayPal,

                   c) Przelewu tradycyjnego na następujące konto bankowe: 

                                                                                            Nazwa: Magdalena Klich

                                                                                            Adres: ul. Antoniego Kocjana 10, 32-300 Olkusz

                                                                                            Numer rachunku ING Bank Śląski: 02 1050 1618 1000 0090 6238 2578

 1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia

 2. Klient obowiązany jest:

  1. wybrać produkty znajdujące się w ofercie Sklepu i umieścić je w „koszyku zamówień”

  2. wybrać opcję sposobu dostawy, wysyłki oraz płatności a także ewentualny adres do dostawy jeśli jest inny niż adres Klienta także ewentualne żądanie wystawienia faktury oraz adres i dane niezbędne dla jej wystawienia. Składając zamówienie Klient obowiązany jest je potwierdzić poprzez zaakceptowanie opcji o treści „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
    

 3. Przesyłając do Sklepu zamówienie Klient, składa ofertę zakupu zamawianych towarów ze Sklepu.
   

 4. Sklep po otrzymaniu zamówienia ,potwierdza jego otrzymanie na podany przez Klienta adres e-mail i informując o numerze zamówienia.
   

 5. Data potwierdzenie przez Sklep otrzymania zamówienia na adres e-mail Klienta wraz z numerem zamówienia jest datą zawarcie umowy, rozpoczynającą okres realizacji zamówienia.
   

 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy i w tym terminie wpłacone pieniądze zostaną zwrócone. Powiadomienie zostanie wysłane przez Sklep na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
   

 7. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

 8. Tryb dokonywania zmian lub anulowania taki jak przy składaniu zamówienia.
   

 9. Sprzedaż promocyjna odbywa się w kolejności nadsyłanych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.
   

 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany i ma prawo decyzji czy zamówienie ma być realizowane częściowo, czy w całości anulowane.

 

III.Dostawa

 1. Dostawy realizowane są na terytorium Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej Fedex , za pośrednictwem paczkomatów Inpost oraz za granicę (Unia Europejska) za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiny towar można także odebrać w siedzibie firmy w godzinach pracy lub na ul. Kocjana 10 po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru zamówienia.

 

Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania formularza zamówienia.

 

 • Czas dostarczenia przesyłki przez firmę doręczycielską wynosi z reguły od 1 do 2 dni roboczych.

 

 • Paczki  nadawane są jako przesyłki zwykłe lub priorytetowe.

 

 • Aktualny status zamówienia wysyłany jest na podanego przez Klienta maila.

 

 • Zamówione w ramach Sklepu towary, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia

 

 

IV. Reklamacje i zwroty

 

 1. Reklamacje rozważane będą wyłącznie na podstawie paragonu.
   

 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu. Pod warunkiem iż towar jest nowy i oryginalnie zapakowany oraz posiada dowód zakupu.

 3. Formy zwrotu środków:

  -. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego,
  - W przypadku przelewu tradycyjnego, zwrot kosztów odbywa się na ten sam rachunek bankowy przez, który została przeprowadzona transakcja zakupu. 

 4. Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego kosztów zwrotu towaru.
   

 5. Jeżeli wskutek działania Klienta wartość towaru zostanie zmniejszona, to jest on zobowiązany względem Sklepu do wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.
   

 6. Jeżeli skutkiem odstąpienia od umowy jest zwrot towaru w stanie pogorszonym, Sklep ma prawo potrącić z ceny zapłaconej przez Klienta różnicę pomiędzy wartością towaru nowego, a zwróconego.
   

 7.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będący wynikiem korzystania z niej sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.

 9. Wadliwy produkt należy odesłać na adres firmy prowadzącej sklep po wcześniejszym kontakcie z działem obsługi klienta (telefon, e-mail). O zaistniałej sytuacji prosimy o informację drogą mailową.

 10. ​Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

 

V. Czas realizacji zamówienia i formy płatności
 

 1. Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru w magazynie. 

 2. Jeżeli zamówione są w dostępnej ilości, realizacja zamówienia tj. czas od potwierdzenia zamówienia przez Sklep do przekazania firmie realizującej dostawę ,zależna jest od wybranej opcji płatności.

Przy opcji:

 1. płatność przelewem: tradycyjnym lub elektronicznym do 2 dni roboczych od zarejestrowania wpływu pieniędzy na konto.

 2. w przypadku użycia karty płatniczej: do 2 dni roboczych od uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji
   

 1. W przypadku dostępności 3-5 dni zamówienie jest realizowane do 5 dni.
   

 2. W przypadku pozostałych towarów zamówienie jest realizowane wg statusu dostępności.
   

 3. Sposób dostawy towaru określa Klient wybierając opcję dostawy na stronie internetowej.
   

 4. Sklep udostępnia także wg życzenia Klienta odbiór osobisty w siedzibie firmy w każdy dzień roboczy w godzinach od 10:30 do 13:30 lub w soboty od 10:00 do 13:30.

 5. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 6. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej Sklepu.
   

 7. Niezależnie od postanowień powyższych Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcie umowy.
   

 8. W razie nie zachowania terminu dostawy Klient może wezwać Sklep do dostarczenia towaru w wyznaczonym przez siebie terminie a w razie jego niedotrzymania rozwiązać umowę.

 9. Za zamówione towary Klient może zapłacić, wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przelewem elektronicznym-płatność on-line za pośrednictwem serwisu Sky-Pay

  • przelewem bankowym lub pocztowym na konto Sklepu

  • gotówką w siedzibie firmy.

VI. Postanowienia końcowe
 

 1. Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej); Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego; W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich; W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Kupujący ma prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

 3. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

  1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

  2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

  3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
    

 4.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

  1. przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

  2. osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;
    

 5.  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

 • Sklep zamknięty

URLOP